Velkomen til Skodje kommune sin Portal for oppvekst

Ny søknad
For å leggje inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over. Du treng ikkje logge inn for å søkje om plass.
Det samme gjeld ved søknad om overflytting til annan barnehage eller SFO.

Endre plass / seie opp plass
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga:

1. Logg inn med ID-porten
2. Gå på fana Min side.
3. Vel Mine plasseringer
4. Under Type plass - trykk på Søkje om endra plasstype / Oppseiing av plassen.
5. Ved endring av plasstype må også timeplan endrast. Vel Timeplan / endre timeplan

Endre / fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga.

Svare på tilbod om plass
For å svare på tilbod om plass må du vere innlogga.

Skuleinnmelding
For å stadfeste skuleplassering må du vere innlogga.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten
Les meir om ID-porten her: Informasjon om ID-porten

I samband med at kommunane Sandøy, Ørskog, Skodje, Haram og Ålesund skal slåast saman til Nye Ålesund kommune frå 01.01.20, vil det kome endringar i vedtekter og prisar frå 01.01.20. For opptak i barnehage og SFO i 2019 vil Skodje kommune sine vedtekter for barnehage og SFO gjelde. Det samme gjeld for prisar fastsett i Skodje kommune sitt betalingsregulativ. Frå 01.01.20 vil den nye kommunen sitt betalingsregulativ gjelde. For opptak f.o.m. 01.01.20 vil den nye kommunen sine vedtekter gjelde